» 1 din 31.01.2019 aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare
» 10 din 18.02.2019 aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei imobil-scoala si teren Rotunda
» 100 din 28.11.2019 privind nivelul impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul 2020
» 11 din 18.02.2019 aprobarea trecerii unui teren din domeniul privat in domeniul public al comunei Doljesti
» 12 din 28.02.2019 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare
» 13 din 28.02.2019 aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare
» 14 din 28.02.2019 privind stabilirea locurilor destinate pentru desfasurarea adunarilor publice si constituirea Comisiei locale de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice
» 15 din 28.02.2019 privind aprobarea amenajamentului pastoral al comunei Doljesti
» 16 din 28.02.2019 aprobarea incheierii contului de executie a bugetului local al Consiliului local al comunei Doljesti pe anul 2018
» 17 din 28.02.2019 aprobarea documentatiei de alipire a unor terenuri situate in comuna Doljesti, judetul Neamt
» 18 din 28.02.2019 aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru investitia „Extindere, modernizare și dotare dispensar Doljesti, comuna Doljesti, judetul Neamt”
» 19 din 28.03.2019 aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare
» 2 din 31.01.2019 aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din decembrie 2018
» 20 din 28.03.2019 aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din luna februarie
» 21 din 28.03.2019 referitoare la modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de apa si canalizare
» 22 din 28.03.2019 privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului com. Doljesti
» 23 din 28.03.2019 aprobarea Procedurii ptr interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica
» 24 din 28.03.2019 privind modificarea HCL nr.10 din 18.02.2019
» 25 din 28.03.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati investitia ,,Modernizare drumuri satesti in comuna Doljesti”
» 26 din 28.03.2019 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2018
» 27 din 28.03.2019 aprobarea modificarii HCL nr.8 din 31.01.2018
» 28 din 28.03.2019 ptr aprobarea propunerii privind evaluarea performantelor profesionale ale secretar UAT Doljesti
» 29 din 28.03.2019 ptr aprobarea Regulamentului privind acordarea sprijinului financiar unitatilor de cult de pe raza UAT Doljesti
» 3 din 31.01.2019 privind modificarea HCL 134 din 27.12.2017 privind stabilirea salariilor de baza ptr functiile publice si personal contractual
» 30 din 28.03.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta
» 31 din 23.04.2019 aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare
» 32 din 23.04.2019 aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din martie 2019
» 33 din 23.04.2019 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale din comuna Doljesti
» 34 din 23.04.2019 privind avizarea modificarii Regulamentului Apavital al serviciului de alimentare cu apa si canalizare…
» 35 din 23.04.2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019
» 36 din 23.04.2019 privind aprobarea nr. de asistenti personali si nr. de indemnizatii lunare ptr persoanele cu handicap grav ptr anul 2019
» 37 din 23.04.2019 privind aprobarea documentatiei Planului urbanistic general si Regulament local de urbanism
» 38 din 23.04.2019 privind aprobarea executiei bugetare a bugetului local al comunei Doljesti la sfarsitul trim.I 2019
» 39 din 23.04.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a Pth ,,ALEI PIETONALE IN COM.DOLJESTI, JUD.NEAMT”
» 4 din 31.01.2019 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol
» 40 din 23.04.2019 privind scaderea din evidenta fiscala a persoanelor decedate din comuna Doljesti
» 41 din 23.04.2019 privind inregistrarea in domeniul privat al comunei a unui teren situat in intravilan comuna Doljesti
» 42 din 30.05.2019 aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare
» 43 din 30.05.2019 aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 23.04.2019
» 44 din 30.05.2019 aprobarea angajarii unui birou de avocatura in vederea reprezentarii in justitie si apararii intereselor UAT Comuna Doljesti,…
» 45 din 30.05.2019 privind inventarierea materiei impozabile pentru anul fiscal 2019
» 46 din 30.05.2019 privind inregistrarea in domeniul privat al comunei a unei suprafete de teren din sat Doljesti
» 47 din 26 iunie 2019 aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare din luna iunie 2019
» 48 din 26 iunie 2019 aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din luna mai 2019
» 49 din 26 iunie 2019 privind alocarea de fonduri in anul 2019 ptr serviciile sociale prestate de Centrul Diecezan Caritas Iasi
» 5 din 31.01.2019 aprobarea Planului anual de actiuni sau de lucrari de interes local
» 50 din 26 iunie 2019 privind aprobarea contractului ptr acordarea de servicii sociale specializate oferite de Centrul Diecezan Caritas Iasi
» 51 din 26 iunie 2019 privind inregistrarea in doemniu privat al comunei a unui teren din intravilan Doljesti
» 52 din 26.06.2019 aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ptr investitia ,,Renovarea, modernizarea si dotarea Căminului cultural Doljesti, jud. Neamt
» 53 din 26 iunie 2019 privind transformarea unui post contractual vacant
» 54 din 26 iunie 2019 aprobarea indicatorilor tehnico economici ptr realizarea inv REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA BURUIENESTI
» 55 din 26 iunie 2019 aprobarea asigurarii de la buget local ptr realizarea inv REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA BURUIENESTI
» 56 din 26 iunie 2019 privind alegerea presedintelui de sedinta perioada iulie-septembrie
» 57 din 11 iulie 2019 privind modificare art.1 si anexei 1 din HCL nr 54 din 26.06.2019
» 58 din 11 iulie 2019 privind modificare anexei 1 din HCL nr 55 din 26.06.2019
» 6 din 31.01.2019 aprobarea prelungirii Planului Urbanistic General al comunei Doljesti
» 60 din 26.07.2019 aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare
» 61 din 26.07.2019 aprobareaprocesului verbal al sedintei ordinare din 26.06.2019
» 62 din 26.07.2019 aprobarea executiei bugetare in semestrul I anul 2019
» 63 din 26.07.2019 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol ptr semestrul I an 2019
» 64 din 26.07.2019 privind aprobarea trecerii din domeniul public al comunei Doljesti in domeniul public al judetului Neamt a unor imobile
» 65 din 26.07.2019 aprobarea studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a serviciului de distributie a gazelor naturale si actualizarea indicatorilor tehnico-economici
» 66 din 26.07.2019 aprobarea organigramei din aparatul de specialitate al Primarului comunei Doljesti
» 67 din 16.08.2019 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare
» 68 din 16.08.2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 26.07.2019
» 69 din 16.08.2019 privind neasumarea responsabilitatilor organizarii si derularii ,,Program ptr scoli in Romania
» 7 din 31.01.2019 aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale
» 70 din 16.09.2019 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare
» 71 din 16.09.2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare
» 72 din 16.09.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2019 si modificarea listei de investitii
» 73 din 16.09.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a Devizului General actualizat ,,Renovare si modernizare Camin cultural Doljesti
» 74 din 30.09.2019 aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare din septembrie
» 75 din 30.09.2019 aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare
» 76 din 30.09.2019 aprobarea actualizării, modificării și completării Actului Constitutiv și a Statutului
» 77 din 30.09.2019 acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS referitor la actualizarea , modificarea si completarea Actului Constitutiv si a Statutului ARSACIS
» 78 din 30.09.2019 aprobarea structurii organizatorice a functiilor publice locale
» 79 din 30.09.2019 utilizarea de teren apartinand dom.public al com.Doljesti in lungime de 1650 m
» 8 din 18.02.2019 aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 31.01.2019
» 80 din 30.09.2019 aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2019
» 81 din 30.09.2019 aprobarea lotizarii unui teren apartinand domeniului public al com.Doljesti
» 82 din 30.09.2019 privind avizarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localitatilor judetului Neamt
» 83 din 30.09.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta
» 84 din 31.10.2019 aprobare ordine de zi sedinta ordinara luna octombrie 2019
» 85 din 31.10.2019 aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare luna septembrie 2019
» 86 din 31.10.2019 aprobarea prelungirii valabilitatii scrisorii de garantie ptr restituirea avansului din FGCR ptr. ,,Renovare,…camin cultural Doljesti”
» 87 din 31.10.2019 utilizarea de teren din domeniul public in suprafata de 2826 mp ptr.,,Modernizare retea joasa tensiune aferenta PTA1 Buruienesti”
» 88 din 31.10.2019 aprobarea executiei bugetare la sfarsitul trim.III 2019
» 89 din 31.10.2019 aprobarea rectificarii bugetului 2019 si modificarea listei de investitii
» 9 din 18.02.2019 aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2018
» 90 din 31.10.2019 aprobarea indicatorilor economici actualizati si a devizului general ,,Modernizare drumuri satesti in comuna Doljesti -9925 m”
» 91 din 31.10.2019 aprobarea indicatorilor economici actualizati si a devizului general ,,Extindere,modernizare si dotare Dispensar Doljesti ”
» 92 din 31.10.2019 aprobarea indicatorilor economici actualizati si a devizului general ,,Reabilitare,extindere,modernizare si dotare cladire primarie Doljesti ”
» 93 din 31.10.2019 aprobarea indicatorilor economici actualizati si a devizului general ,,Infiintare distributie gaze naturale si racorduri in comuna Doljesti ”
» 94 din 31.10.2019 aprobarea indicatorilor economici actualizati si a devizului general ,,Modernizare drumuri satestii in comuna Doljesti – 7946 m
» 95 din 28.11.2019 aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare
» 96 din 28.11.2019 aprobarea procesuluii verbal al sedintei ordinare din octombrie
» 97 din 28.11.2019 aprobarea efectuarii unor cheltuieli ptr acordarea Diplomei familiilor care au nimplinit 50 ani de casatorie
» 98 din 28.11.2019 privind scoaterea din evidenta curenta si trecerea in evidenta separata a persoanelor aflate in stare de insolvabilitate
» 99 din 28.11.2019 aprobarea Planului de masuri privind colectarea selectiva a deseurilor in cadrul Primariei Doljesti

Sari la conținut