» 1 din 08.01.2018 aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2017
» 10 din 14.02.2018 aprobare ordine de zi
» 11 din 14.02.2018 aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare
» 12 din 14.02.2018 aprobarea bugetului local pe anul 2018
» 13 din 14.02.2018 aprobare organigrama si stat de functii aparat specialitate primar comuna Doljesti
» 14 din 14.02.2018 aprobare nr. de indemnizatii si nr. de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav
» 15 din 14.02.2018 acordarea unui aviz de principiu ptr. prestarea serviciilor sociale de CARITAS Iasi
» 16 din 14.02.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta
» 17 din 28.03.2018 aprobare ordine de zi sedinta ordinara
» 18 din 28.03.2018 aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare
» 19 din 28.03.2018 modificare si completare contract de gestiune serv publice, act aditional 23
» 2 din 31.01.2018 aprobare ordine de zi sedinta ordinara
» 20 din 28.03.2018 modificare si completare contract de delegare serv.publice , act aditional 24
» 21 din 28.03.2018 stabilirea obligatiilor ce revin instit.publice, ag.econ.si cetatenilor privind gospodarirea com.Doljesti
» 22 din 28.03.2018 aprobare Plan de analiza si identificare a riscurilor teritoriale com. Doljesti
» 23 din 28.03.2018 aprobarea Regulamentului de org.si funct. a comp. de asistenta sociala
» 24 din 28.03.2018 privind alocarea de fonduri ptr. serviciile sociale prestate de Caritas Iasi
» 25 din 28.03.2018 aprobarea contractului ptr. serviciile sociale oferite de Caritas Iasi
» 26 din 27.04.2018 aprobare ordine de zi sedinta ordinara
» 27 din 27.04.2018 aprobare proces verbal sedinta ordinara
» 28 din 27.04.2018 aprobarea principalelor manifestari cultural artistice, sportive, sociale si educative
» 29 din 27.04.2018 aprobare Plan de actiune ptr protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole
» 3 din 31.01.2018 aprobare proces verbal sedinta extraordinara
» 30 din 27.04.2018 modificare Regulament serviciu de alimentare cu apa si canalizare
» 31 din 27.04.2018 aprobare rezulate inventariere generala a patrimoniului administrativ aferent anului 2017
» 32 din 27.04.2018 aprobare rectificare buget local pe anul 2018 si modificarea listei de investitii
» 33 din 27.04.2018 introducerea in domeniul public a investitiilor ,,Extindere alim. cu apa,, si ,,Extindere retea canalizare,, in com.Doljesti
» 34 din 16.05.2018 privind modificarea art.2 din HCL 126/2017
» 35 din 30.05.2018 aprobare ordine de zi a sedintei ordinare
» 36 din 30.05.2018 aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare
» 37 din 30.05.2018 referitor la completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 48/2009
» 38 din 30.05.2018 privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Com. Bozieni
» 39 din 30.05.2018 privind inventarierea materiei impozabile pentru anul fiscal 2018
» 4 din 31.01.2018 aprobare Plan de actiuni si lucrari de interes local
» 40 din 29.06.2018 privind aprobarea ordinii de zi a sedinţei ordinare din data de 29 iunie 2018
» 41 din 29.06.2018 privind aprobarea procesului – verbal al sedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Doljesti
» 42 din 29.06.2018 privind delegarea gestiunii activitatii de intretinere și reparatii a sistemului de iluminat public
» 43 din 29.06.2018 privind trecerea în domeniul public a terenului in suprafata de 2222 mp, aferent cimitirului din satul Buhonca
» 44 din 29.06.2018 privind darea In administrarea Parohiei romano-catolice ,,Inaltarea Sfintei Cruci” Buhonca, a cimitirului din satul Buhonca si a terenului aferent acestuia
» 45 din 29.06.2018 privind stabilirea destinatiei de parc de joaca copii, pentru terenul in suprafata de 1828 mp situat in strada Libertatii (langa teren sport) satul Doljesti
» 46 din 29.06.2018 privind modificarea HCL nr. 9 din 31 ianuarie 2018
» 47 din 29.06.2018 privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului în AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Com. Poienari
» 48 din 29.06.2018 referitor la modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 48/2009
» 49 din 13.07.2018 aprobare ordine de zi sedinta ordinara
» 5 din 31.01.2018 analiza stadiului de inscriere a datelor in RA pe sem.II 2017
» 50 din 13.07.2018 aprobare proces verbal sedinta ordinara din 29.06.2018
» 51 din 13.07.2018 aprobarea incheierii contului de executie a bugetului local al Consiliului local al comunei Doljesti pe semestrul I al anului 2018
» 52 din 13.07.2018 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru semestrul I al anului 2018
» 53 din 13.07.2018 aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie ,,Infiintare distributie gaze naturale și bransamente in comuna Doljesti
» 54 din 31.08.2018 aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare din august 2018
» 55 din 31.08.2018 aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din iulie 2018
» 56 din 31.08.2018 aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat public din com.Doljesti
» 57 din 31.08.2018 aprobarea ocuparii definitive a unor terenuri necesare realizarii unor investitii, beneficiar DELGAZ GRID
» 58 din 31.08.2018 aprobarea realizarii obiectivului de investitie ,, Reabilitare, extindere,modernizare si dotare cladire Primaria com.Doljesti,,
» 59 din 31.08.2018 aprobarea virarilor de credite bugetare de la un capitol la altul al clasificatiei bugetare ptr bugetul local 2018
» 6 din 31.01.2018 aprobarea propunerii privind evaluarea perfoermantelor profesionale ale secretarului comunei Doljesti
» 60 din 31.08.2018 scoaterea din functiune si valorificarea prin licitatie publica sau prin casare a unor bunuri aflate in administrarea Consiliului local Doljesti
» 61 din 31.08.2018 privind suplimentarea nr. de asistenti personali ai persoanelor cu handicap incadrati cu contract de munca pe raza com.Doljesti
» 62 din 26.09.2018 aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare
» 63 din 26.09.2018 aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 31.08.2018
» 64 din 26.09.2018 aprobarea rectificariibugetului local 2018 si modificarea listei de investitii
» 65 din 26.09.2018 aprobarea efectuarii unor cheltuieli din bugetul local ptr acordarea Diplomei de onoare si a unui premiu familiilor care implinesc 50 ani de casatorie
» 66 din 26.09.2018 aprobarea salariului de baza pentru post contractual din aparatul de specialitate al primarului
» 67 din 23.11.2018 aprobare ordine de zi sedinta ordinara din luna noiembrie 2018
» 68 din 23.11.2018 aprobare proces verbal sedinta ordinara
» 69 din 23.11.2018 acordare mandat special exprimare vot AGA ARSACIS aderare com.Ion Creanga
» 7 din 31.01.2018 aprobare incheiere cont de executie buget local 2017
» 70 din 23.11.2018 privind nivelurile valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2018
» 70 din 23 noiembrie 2018 privind impozitele si taxele locale aplicabile in anul 2019
» 71 din 23.11.2018 aprobare rectificare buget local 2018
» 72 din 17.12.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 si modificarea listei de investitii
» 73 din 21.12.2018 aprobare ordine de zi sedinta ordinara in luna decembrie
» 74 din 21.12.2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din luna noiembrie 2018
» 75 din 21.12.2018 acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a com.Stanita
» 76 din 21.12.2018 privind scoaterea, scaderea din evidenta fiscala a persoanelor aflate in stare de insolvabilitate si a persoanelor decedate
» 77 din 21.12.2018 aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar ptr anul scolar 2019-2020 in com.Doljesti
» 78 din 21.12.2018 ptr modificarea si completarea HCL nr.70 din 23.11.2018
» 79 din 21.12.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta
» 8 din 31.01.2018 aprobare consum de carburanti ptr. utilajele Primariei Doljesti
» 9 din 31.01.2018 atribuirea si incheierea contractului de delegare a serviciului de salubrizare

Sari la conținut