» 1 din 5 ianuarie 2017 acoperirea deficitului bugetar pe 2016
» 10 din 26 ianuarie 2017 insusire Raport de evaluare teren
» 100 din 27.09.2017 solicitarea transmiterii unor sectoare de drum din DJ 207K din administrarea CJ in administrarea Consiliului local Doljesti
» 101 din 27.09.2017 modificarea pct.2 din anexa HCL 81 din 27.07.2017
» 102 din octombrie 2017 aprobare ordine de zi sedinta ordinara
» 103 din 27 octombrie 2017 aprobare proces verbal sedinta ordinara
» 104 din 27 octombrie 2017 aprobare plan de ocupare functii publice
» 105 din 27.10.2017 modificare si completare contract de delegare a gestiunii serviciilor publice prin act adit. 22
» 106 din 27.10.2017 acordarea mandatului special referitor la adrerarea com Prajeni la ARSACIS
» 107 DIN 27.10.2017 rectificarea bugetului local 2017 si modificare lista investitii
» 108 din 27.10.2017 asigurarea fondurilor necesare investitiei Extindere, modernizare si dotare dispensar Doljesti
» 109 din 27.10.2017 aprobarea indicatorilor tehnico economici investitie Extindere, modernizare si dotare Dispensar Doljesti
» 11 din 26 ianuarie 2017 aprobare consum lunar de carburanti
» 110 din 08.11.2017 aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare
» 111 din 27.10.2017 aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare
» 112 din 08.11.2017 aprobarea instrumentarii proiectului de investitie „Alei pietonale in comuna Doljesti, judetul Neamt”
» 113 din 27.10.2017 aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru investitia “Modernizare drumuri comunale şi vicinale în comuna Doljesti, judetul Neamt”, reprezentand noua valoare a investitiei
» 119 din 05.12.2017 aprobare ordine de zi sedinta extraordinara
» 120 din 05.12.2017 aprobare proces verbal sedinta ordinara
» 121 din 05.12.2017 aprobare modificare retea scolara 2017-2018
» 122 din 05.12.2017 rectificarea bugetului local 2017
» 123 din 05.12.2017 alocarea din bugetul local a unei sume ptr cadouri de Craciun acordate prescolarilor si elevilor
» 124 din 05.12.2017 aprobare Strategie de dezvoltare locala 2014-2020
» 125 din 05.12.2017 aprobare Nota conceptuala si Tema de proiectare ptr. investitia Alei pietonale in comuna Doljesti
» 126 din 05.12.2017 aprobare Studiu de fezabilitatea si indicatori economici ptr inv. Alei pietonale in comuna Doljesti
» 127 din 21.12.2017 aprobare ordine de zi sedinta ordinara
» 128 din 21.12.2017 aprobare proces verbal sedinta din 05.12.2017
» 129 din 21.12.2017 aprobare retea scolara invatamant preuniversitar 2018-2019
» 13 din 26 ianuarie 2017 insusire documentati de dezlipire teren scoala Rotunda
» 130 din 21.12.2017 privind scoaterea-scaderea din evidenta fiscala a persoanelor insolvabile sau decedate din com. Doljesti
» 131 din 21.12.2017 aprobare Regulament de aplicare a taxei speciale de salubrizare
» 132 din 21.12.2017 privind impozitele si taxele locale aplicabile in anul fiscal 2018
» 133 din 21.12.2017 aprobare rectificare buget local 2017
» 134 din 21.12.2017 stabilirea salariilor pentru functiile publice si personalul contractual din cadrul Primariei Doljesti
» 14 din 26 ianuarie 2017 revocare HCL 86, 93 SI 94 din 2016
» 15 din februarie 2017 aprobare ordine de zi
» 16 din februarie 2017 aprobare proces verbal al sedintei
» 17 din februarie 2017 aprobare indic tehnico economici actualizati Modernizare drumuri comunale…
» 18 din februarie 2017 aprobare indic tehnico econ actualizati Extindere retea apa
» 19 din februarie 2017 aprobare indicatori tehnico econ actualizati Extindere retea canalizare
» 2 din 5 ianuarie 2017 aprobarea retelei scolare 2017-2018
» 20 din februarie 2017 aprobarea ocuparii temporare a unor terenuri
» 21 din februarie 2017 aprobarea realizarii investitiei ,,REABILITARE $I MODERNIZARE SCOALA BURUIENESTI,
» 22 din februarie 2017 aprobare cofinantare investitie Reabilitare Scoala Buruienesti
» 23 din februarie 2017 aprobarea realizarii investitiei -,,MODERNIZARE DRUMURI SATESTI
» 24 din februarie 2017 aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie,,MODERNIZARE DRUMURI SATESTI
» 25 din martie 2017 aprobare ordine de zi sedinta ordinara
» 26 din martie 2017 aprobare proces verbal sedinta ordinara
» 27 din martie 2017 incetare de drept mandat consilier local
» 28 din martie 2017 validare mandat consilier local
» 29 din martie 2017 desemnare consilier nou ales in comisia culturala
» 3 din 26 ianuarie 2017 aprobare ordine de zi
» 30 din martie 2017 necesitate si oportunitate proiect Extindere si modernizare cladire primarie
» 31 din martie 2017 instrumentare proiect Extindere si modernizare Dispensar Doljesti
» 32 din martie 2017 modificare art.4 din HCL 10/2017
» 33 din martie 2017 alegere presedinte de sedinta
» 34 din martie 2017 aprobare ordine de zi sedinta ordinara
» 35 din martie 2017 aprobare proces verbal sedinta extraordinara
» 36 din martie 2017 desemnare reprezentant CL Doljesti in CEAC
» 37 din martie 2017 aprobare act adit 18 la contract delegare ARSACIS
» 38 din martie 2017 aprobare act aditional 17 la Act Constitutiv si act aditional 18 la Statut ARSACIS
» 39 din martie 2017 aprobare act aditional 17 la Contract de delegare ARSACIS
» 4 din 26 ianuarie 2017 aprobare proces verbal
» 40 din martie 2017 analiza stadiu inscriere date in registrul agricol sem.II 2016
» 41 din martie 2017 stabilirea obligatiilor ce revin privind gospodarirea comunei
» 42 din martie 2017 completare HCL 79 / 2016
» 43 din martie 2017 aprobare tarif colectare si transport deseuri menajere
» 44 din martie 2017 aprobare buget local 2017
» 45 din martie 2017 aprobare organigrama si stat de functii aparat de specialitate primar com Doljesti
» 46 din martie 2017 aprobare nr. de indemnizatii persoane cu handicap
» 47 din martie 2017 aprobare Plan de analiza si acoperire a riscurilor
» 48 din martie 2017 adoptare STATUT COMUNA DOLJESTI
» 49 din martie 2017 scoatere din evidenta fiscala a persoanelor in stare de insolvabilitate
» 5 din 26 ianuarie 2017 aprobare plan anual actiuni de interes local
» 50 din martie 2017 aprobare fond rezerva bugetara ,buget local 2017
» 51 din aprilie 2017 aprobare ordine de zi sedinta ordinara
» 52 din aprilie 2017 aprobare proces verbal sedinta ordinara
» 53 din aprilie 2017 aprobarea incheierii contului de executie aferent bugetului local 2016
» 54 din aprilie 2017 aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului comunei Doljesti 2016
» 55 din aprilie 2017 scaderea creantelor fiscale-amenzi ale persoanelor decedate din com Doljesti
» 56 din aprilie 2017 modificarea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare-epurare
» 57 din aprilie 2017 aprobarea situatiilor deosebite pentru care se pot acorda ajutoare de urgenta si ajutoare de inmormantare
» 58 din aprilie 2017 transformarea unei functii publice vacante de executie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Doljesti
» 59 din 11 mai 2017 aprobare ordine de zi sedinta extraordinara
» 6 din 26 ianuarie 2017 privind paza obiectivelor, bunurilor si persoanelor
» 60 din mai 2017 aprobare proces verbal sedinta ordinara
» 61 din mai 2017 aprobare rectificare buget 2017 si modificare lista investitii
» 62 din mai 2017 aprobare ordine de zi sedinta ordinara
» 63 din mai 2017 aprobare proces verbal sedinta extraordinara
» 64 din mai 2017 inventariere materie impozabila pentru anul fiscal 2017
» 65 din mai 2017 aprobare executie bugetara pe trim.I , 2017
» 66 din mai 2017 trecerea din domeniul public in domeniul privat teren si constructie din sat Rotunda
» 67 din mai 2017 inchirierea prin licitatie publica a terenului si constructiei din sat Rotunda
» 68 din mai 2017 aprobare rectificare buget local si modificare lista de investitii
» 69 din mai 2017 trecerea din domeniul public in domeniul privat a terenului cu nr cadastral 54765
» 7 din 26 ianuarie 2017 aprobarea planului anual de servicii sociale
» 70 din mai 2017 privind alegerea presedintelui de sedinta iunie-august 2017
» 71 din iunie 2017 aprobare ordine de zi
» 72 din iunie 2017 aprobare proces verbal sedinta
» 73 din iunie 2017 aprobare rectificare buget local 2017
» 74 din iunie 2017 aprobarea ocupirii definitive a unor terenuri necesare investitii DELGAZ
» 75 din iunie 2017aprobarea unor contracte incheiate de Primarul comunei Doljesti
» 76 din iulie 2017 aprobare ordine de zi sedinta ordinara
» 77 din iulie 2017 aprobare proces verbal sedinta ordinara
» 78 din iulie 2017 aprobarea virarilor de credite bugetare
» 79 din iulie 2017 aprobare executie bugetara trim II 2017
» 8 din 26 ianuarie 2017 propunere calificativ anual secretar comuna
» 80 din iulie 2017 analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol sem I 2017
» 81 din iulie 2017 stabilire salarii pt aparatul de specialitate al primarului
» 82 din iulie 2017 stabilire indemnizatie consilieri locali
» 83 din iulie 2017 solicitarea scrisorii de garantie a avansului din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural
» 84 din iulie 2017 aprobarea valorii de investitie a proiectului „Renovarea, modernizarea și dotarea caminului cultural
» 85 din iulie 2017 solicitarea scrisorii de garantie a avansului din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural
» 86 din iulie 2017 aprobarea valorii de investitie a proiectului „Infiintare si dotare gradinita in sat Doljesti
» 87 din august 2017 aprobare oedine de zi sedinta extraordinara
» 88 din august 2017 aprobare proces verbal sedinta ordinara
» 89 din august 2017 aprobare rectificare buget local 2017
» 9 din 26 ianuarie 2017 aprobare Regulament functionare soc comerciale
» 90 din august 2017 modificarea tarifului de colectare, transport si depozitare a deseurilor menajere din comuna Doljesti
» 91 din august 2017 transformare functii publice de executie vacante
» 92 din 30.08.2017 aprobare ordine de zi
» 93 din 30.08.2017 aprobare proces verbal sedinta ordinara
» 94 din iulie 2017 modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de apa si canal
» 95 din 30.082017 alegerea presedintelui de sedinta
» 96 din 27.09.2017 aprobare ordine de zi sedinta ordinara
» 97 din 27.09.2017 aprobare proces verbal sedinta ordinara
» 98 din 27.09.2017 aprobare rectificare buget local 2017 si modificare lista de investitii
» 99 din 27.09.2017 aprobare sustinere financiara a Asociatiei sportive Siretul Doljesti
Sari la conținut