» 1 din 27 ianuarie 2016 aprobare ordine de zi
» 10 din 27 ianuarie 2016 aprobare indic teh-econ actualizati inv. Modernizare drumuri comunale
» minuta sedintei ordinare din 27.10.2016
» 11 din 27 ianuarie 2016 aprobare indic teh.econ. actualizati inv. Extindere retea apa
» minuta sedintei extraordinare din 29.06.2012
» 12 din 27 ianuarie 2016 aprobare indic. teh. econ. actualizati inv. Extindere canalizare
» 13 din 27 ianuarie 2016 aprobare propunere evaluare performante profesionale individuale secretar
» 14 din 27 ianuarie 2016 analiza stadiului de inscriere a datelor in Registru Agricol
» 15 din 27 ianuarie 2016 aprobare Strategie locala priv. serviciile sociale pt. 2016-2020
» 17 din 25 februarie 2016 aprobare ordine de zi
» 18 din 25 februarie 2016 aprobare procese-verbale
» 19 din 25 februarie 2016 acordare mandat special aderare comuna Sagna
» 2 din 27 ianuarie 2016 aprobare procese verbale sedinte
» 20 din 25 februarie 2016 aprobare prelungire valabilitate PUG
» minuta sedintei ordinare din 25 februarie 2016
» 21 din 25 februarie 2016 aprobare Regulament transport local curse speciale regulate
» 22 din 25 februarie 2016 aprobare taxe speciale eliberare licenta traseu
» 23 din 25 februarie 2016 aprobare eliberare licenta de traseu
» 24 din 25 februarie 2016 aprobare Regulament functionare societati comerciale
» 25 din 25 februarie 2016privind stimularea participarii in invatamantul prescolar
» 26 din 25 februarie 2016 aprobare rectificare buget
» 27 din 25 februarie 2016 aprobare Plan analiza si acoperire riscuri
» 28 din 31.03.2016 aprobare ordine de zi
» 29 din 31.03.2016 aprobare proces verbal
» 3 din 27 ianuarie 2016 acordare mandat special aderare com.Gheraesti ARSACIS
» 30 din 31.03.2016 acordare mandat special aderare com Botesti
» 31 din 31.03.2016 acordare mandat special aprob caiet sarcini
» 32 din 31.03.2016 revocare HCL 9 din 27.01.2016
» 33 din 31.03.2016 obligatii ce revin institutiilor publice…
» 34 din 31.03.2016 adrare GAL Podis Barlad
» minuta sedintei ordinare din 31.03.2016
» 35 din 31.03.2016 accepatre donatie teren
» 36 din 31.03.2016 inregistrare terenuri domeniu privat
» 37 din 31.03.2016 alegere presedinte de sedinta
» 38 din 27 aprilie 2016 aprobare ordine de zi
» 39 din 27 aprilie 2016 aprobare proces verbal
» 4 din 27 ianuarie 2016 aprobare Plan anual actiuni si lucrari de interes local
» 40 din 27 aprilie 2016 aprobare act aditional nr.14
» 41 din 27 aprilie 2016 aprobare rectificare buget local
» 42 din 20 mai 2016 aprobare ordine de zi
» 43 din 20 mai 2016 aprobare proces verbal sedinta
» minuta sedintei ordinare din 27.04.2016
» 44 din 20 mai 2016 aprobare cont executie buget 2015
» 45 din 20 mai 2016 aprobare rezultate inventariere patrimoniu comuna
» 46 din 20 mai 2016 aprobare inventariere materie impozabila
» 47 din 20 mai 2016 acordare mandat special vot AGA ARSACIS
» 48 din 20 mai 2016 aprobare instrumentare proiect Modernizare iluminat public
» 48 din martie 2017 aprobare STATUT COMUNA DOLJESTI
» 49 din 23 iunie 2016 alegerea comisiei de validare
» 5 din 27 ianuarie 2016 aprobarea bugetului local pe anul 2016
» 50 din 23 iunie 2016 validarea mandatelor consilierilor locali
» 51 din 23 iunie 2016 constatarea consiliului local ca legal constituit
» 52 din 23 iunie 2016 alegerea presedintelui de sedinta
» 53 din 23 iunie 2016 privind alegerea viceprimarului
» 54 din 23 iunie 2016 organizarea comisiiilor de specialitate
» minuta sedintei extraordinare din 29.06.2016
» 55 din 29 iunie 2016 aprobare ordine de zi
» 56 din 29.06.2016 aprobare proces verbal sedinta de constituire
» 57 din 29 iunie 2016 rectificare buget 2016
» 58 din 29 iunie 2016 modificare organigrama si stat de functii
» 59 din 29 iunie 2016 aprobare instrumentare proiect Modernizare drumuri locale
» 6 din 27 ianuarie 2016 aprobare structura organizatorica, stat de functii, organigrama
» 60 din 3 august 2016 aprobare rectificare buget
» 61 din 3 august 2016 transformare functie publica de executie
» minuta sedintei din 03.08.2016
» 62 din 26.08.2016 aprobare ordine de zi
» 63 din 26.08.2016 aprobare proces verbal
» 64 din 26.08.2016 aprobare Regulament Consiliul Local
» 65 din 26.08.2016 analiza stadiului de inscriere a datelor in Registru Agricol
» 66 din 26.08.2016 actualizare componenta structura consultativa protectia copilului
» 67 din 26.08.2016 rectificare buget 2016
» 68 din 26.08.2016 modificare art.1 din HCL 66 din 2014
» 69 din 26.08.2016 alegere presedinte sedinta
» 7 din 27 ianuarie 2016 aprobare indemnizatii lunare cuvenite copiilor si adultilor cu handicap grav
» 70 din 15 septembrie aprobare ordine de zi
» 71 din 15 septembrie 2016 aprobare proces verbal
» 72 din 15 septembrie 2016 rectificare buget 2016
» 73 din 15 septembrie 2016 desemnare reprezentanti ai Consiliului in CA scoli
» 75 din 27 octombrie 2016 aprobare ordine de zi
» 76 din 27 octombrie 2016 aprobare proces verbal sedinta ordinara
» 77 din 27 octombrie 2016 aprobare Plan ocupare functii publice 2017
» 78 din 27 octombrie 2016 aprobare virare de credite buget local 2016
» 79 din 27 octombrie 2016 aprobare ocupare definitiva/temporara terenuri com Sagna
» 8 din 27 ianuarie 2016 aprobare plan achizitii publice pe anul 2016
» minuta sedintei ordinare din 26.08.2016
» 80 din 27 octombrie 2016 aprobare Infiintare sistem de gaze naturale in com Doljesti
» 81 din 24.11.2016 aprobare ordine de zi sedinta ordinara
» 82 din 24.11.2016 aprobare proces verbal al sedintei din 27.10.2016
» 83 din 24.11.2016 aprobare efectuare cheltuieli din buget ptr. acordarea diplomei 50 ani de casatorie
» 84 din 24.11.2016 aprobarea taxelor si impozitelor ptr anul 2017
» 85 din 24.11.2016 modificare prin act aditional al contractului de inchiriere cu S.C. ARUNCUS SRL
» 86 din 24.11.2016 incetare de drept a mandatului de consilier local a d.Ciumanghel Vasile Cristian
» 87 din 24.11.2016 aprobare act aditional nr.17 ARSACIS IASI
» 88 din 24.11.2016 stabilirea locurilor destinate ptr desfasurarea adunarilor publice si desemnarea comisiei de avizare a cererilor de org a adunarilor publice
» 89 din 24.11.2016 alegerea presedintelui de sedinta
» 9 din 27 ianuarie 2016 aprobare drepturi banesti aferente personalului didactic -cheltuieli deplasare
» 90 din 7.12.2016 rectificarea bugetului 2016 si modificarea listei de investitii

Sari la conținut