Nr.

Data

DISPOZIŢIA

Doc.

Ataşat 

1 08.01.2018 Dispozitie  privind convocarea  sedintei de  indata  a Consiliului local al comunei Agapia Judetul Neamt, in data de 9 IANUARIE 2018 click
2 09.01.2018 Dispozitie privind  exercitatearea controlului financiar

preventiv propriu în cadrul Primariei comunei Agapia,

judetul Neamt

click
3 10.01.2018 Dispozitie privind  desemnarea doamnei ILIOI ELENA-

DOINA, SECRETAR UAT Agapia, ca responsabil cu

preluarea trimiterilor postale si comunicarea actelor de procedura

click
4 12.01.2018 Dispozitie privind  incadararea domnului PANGA

GHEORGHITA IN POSTUL de Sef Serviciu Voluntar

pentru Situatii de Urgenta in cadrul Primariei

comunei Agapia, incepand cu data de 15.01.2018

click
5 12.01.2018 Dispozitie privind  incadararea domnului TOMI VALER

in postul de FOCHIST, in cadrul Caminului pentru persoane varstnice Varatec din cadrul Primariei comunei Agapia, incepand cu data de 15.01.2018

click
6 15.01.2018 Dispozitie privind  aprobarea componentei

Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta (CLSU) al comunei Agapia, judetul Neamt pentru anul 2018

click
7 15.01.2018 Dispozitie privind  privind componenta

CENTRULUI OPERATIV CU ACTIVITATE TEMPORARĂ (COAT) pentru situaţii de urgenţă al comunei Agapia, judeţul Neamţ , in anul 2018

click
8 15.01.2018 Dispozitie privind reactualizarea Comisiei pe problema de aparare(CPA) in anul 2018 click
9 15.01.2018 Dispozitie privind desemnarea agentului de inundatii in 2018 click
10 26.01.2018 Dispozitie  privind convocarea  sedintei ordinare  a Consiliului local al comunei Agapia Judetul Neamt, in data de 31 IANUARIE 2018 click
11 30.01.2018 Dispozitie privind acordarea stimulentului educational ( tichet de gradinita) click
12 30.01.2018 Dispozitie   privind acordarea   indemnizatiei pentru persoana cu handicap click
13 30.01.2018 Dispozitie   privind acordarea   indemnizatiei pentru persoana cu handicap click
14 30.01.2018 Dispozitie  privind modificarea  dreptului de alocatie familiala de sustinere click
15 30.01.2018 Dispozitie   privind incetarea   dreptului de alocatie familiala de sustinere click
16 30.01.2018 Dispozitie   privind incetarea   dreptului de alocatie familiala de sustinere click
17 30.01.2018 Dispozitie   privind modificarea   dreptului de ajutor social click
18 30.01.2018 Dispozitie   privind modificarea   dreptului de ajutor social click
19 30.01.2018 Dispozitie   privind modificarea   dreptului de ajutor social click
20 30.01.2018 Dispozitie privind stabilirea indemnizatiei lunare a domnului Vasiliu Mihai incepand cu data de 01.01.2018 click
21 30.01.2018 Dispozitie privind stabilirea salariului doamnei Ilioi Elena-Doina , incepand cu data de 01.01.2018 click
22 30.01.2018 Dispozitie privind stabilirea salariului doamnei Ursu Luminita, incepand cu data de 01.01.2018 click
23 30.01.2018 Dispozitie privind stabilirea salariului domnului  Miron Vasile, incepand cu data de 01.01.2018 click
24 30.01.2018 Dispozitie privind stabilirea salariului doamnei Melinte Elena, incepand cu data de 01.01.2018 click
25 30.01.2018 Dispozitie privind stabilirea salariului domnului Oltianu Ovidiu, incepand cu data de 01.01.2018 click
26 30.01.2018 Dispozitie privind stabilirea salariului domnului  Irimia Constantin, incepand cu data de 01.01.2018 click
27 30.01.2018 Dispozitie privind stabilirea salariului domnului Lates Mircea, incepand cu data de 01.01.2018 click
28 30.01.2018 Dispozitie privind stabilirea salariului doamnei Cucos Liliana, incepand cu data de 01.01.2018 click
29 30.01.2018 Dispozitie privind stabilirea salariului domnului Zama Cristian, incepand cu data de 01.01.2018 click
30 30.01.2018 Dispozitie privind stabilirea salariului domnului Nastasa Neculai, incepand cu data de 01.01.2018 click
31 30.01.2018 Dispozitie privind stabilirea salariului doamnei Ripanu Niculina, incepand cu data de 01.01.2018 click
32 30.01.2018 Dispozitie privind stabilirea salariului domnului Baicanescu ionel, incepand cu data de 01.01.2018 click
33 30.01.2018 Dispozitie privind stabilirea salariului domnului Iliescu Gheorghita, incepand cu data de 01.01.2018 click
34 30.01.2018 Dispozitie privind stabilirea salariului domnului

Hanganu Vasile, incepand cu data de 01.01.2018

click
35 30.01.2018 Dispozitie privind stabilirea salariului domnului Ionita Alexandru, incepand cu data de 01.01.2018 click
36 30.01.2018 Dispozitie privind stabilirea salariului domnului Movila Iulian Constantin, incepand cu data de 01.01.2018 click
37 30.01.2018 Dispozitie privind stabilirea salariului domnului Vrajitoru Marius-Gheorghe, incepand cu data de

01.01.2018

click
38 30.01.2018 Dispozitie privind stabilirea salariului domnului  Nica Constantin, incepand cu data de 01.01.2018 click
39 30.01.2018 Dispozitie  privind stabilirea salariului doamnei Iacob Viorica,  incepand cu data de 01.01.2018 click
40 30.01.2018 Dispozitie  privind incadrarea  Serviciului Voluntar pentru  Situatii de Urgenta(SVSU) in cadrul  comunei Agapia, judetul Neamt click
41 30.01.2018 Dispozitie privind planificarea concediilor de odihna pe anul 2018 click
42 30.01.2018 Dispozitie privind aprobarea    Planului anual  de perfectionare profesionala a functionarilor publici si a personalului contractual pentru 2018 click
43 06.02.2018 Dispozitie privind stabilirea sarcinilor ce revin agentilor economici in caz de mobilizare si  razboi click
44 09.02.2018 Dispozitie  privind aprobarea  componentei Comisiei pentru efectuarea anchetelor sociale la nivelul comunei Agapia click
45 13.02.2018 Dispozitie privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului local al comunei Agapia in data de 16.02.2018 click
46 15.02.2018 Dispozitie privind modificarea componentei CLSU pentru anul 2018 click
47 19.02.2018 Dispozitie privind constituirea Comisiei pentru constatarea pagubelor, evaluarea acestora si stabilirea raspunderii civile pentru pagubele produse de zimbri si   alte specii din fauna salbatica, pe raza comunei Agapia , judeţul Neamţ in anul 2018 click
48 20.02.2018 Dispozitie   privind privind   finalizarea activitatii de inspectie  fiscala si centralizarea rezultatelor  privind activitatea de inspectie fiscala pentru anul 2017 click
49 20.02.2018 Dispozitie privind inventarierea anuala a bunurilor din patrimoniul public si privat al comunei Agapia, judetul Neamt, in 2018 click
50 23.02.2018 Dispozitie   privind convocarea   sedintei ordinare a Consiliului   local al comunei Agapia in data   de 28.02.108 click
51 26.02.2018 Dispozitie privind instituirea serviciului de permanenta in  cadrul Primariei comunei Agapia, in intervalul 26.02.2018 -1 .03.2018, ora10.00 ca  urmare a emiterii atentionarii meteorologice Cod portocaliu de precipitatii abundente si intensificari ale vantului click
52 26.02.2018 Dispozitie privind incetarea dreptului de stimulant educational( tichet de gradinita) click
53 26.02.2018 Dispozitie privind incetarea indemnizatiei lunare

pentru persoana cu handicap

click
54 26.02.2018 Dispozitie privind stabilirea dreptului de alocatie

familiala de sustinere

click
55 26.02.2018 Dispozitie privind stabilirea dreptului de alocatie

familiala de sustinere

click
56 26.02.2018 Dispozitie privind modificarea dreptului de alocatie familiala de sustinere click
57 26.02.2018 Dispozitie privind modificarea dreptului de alocatie familiala de sustinere click
58 26.02.2018 Dispozitie privind incetarea dreptului de alocatie

familiala de sustinere

click
59 26.02.2018 Dispozitie privind modificarea dreptului de ajutor social click
60 26.02.2018 Dispozitie privind incetarea  dreptului de ajutor social click
61 26.02.2018 Dispozitie privind modificarea dreptului de ajutor social click
62 26.02.2018 Dispozitie incetarea dreptului de ajutor social click
63 26.02.2018 Dispozitie  privind incetarea dreptului de stimulant educational( tichet de gradinita click
64 01.03.2018 Dispozitie  incetarea dreptului de alocatie familiala de sustinere click
65 01.03.2018 Dispozitie incetarea dreptului de stimulent educational( tichet de gradinita) click
66 02.03.2018 Dispozitie privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului local al comunei Agapia din data de 06.03.2018 click
67 05.03.2018 Dispozitie privind constituirea Comisiei pentru constatarea  pagubelor , evaluarea  acestora si stabilirea raspunderii civile pentru pagubele produse de zimbri si  alte specii din fauna salbatica, pe raza comunei Agapia , judeţul Neamţ in anul 2018 click
68 06.03.2018 Dispozitie privind completarea ordinii de zi a sedintei

extraordinare a Consiliului local al comunei Agapia

Judetul Neamt, in data de 6 martie 2018

click
69 07.03.2018 Dispozitie privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei  ABORŞOAIE MARIA click
70 18.03.2018 Dispozitie privind   aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanță pentru personalul din cadrul Primariei comunei Agapia, judetul Neamt click
71 20.03.2018 Dispozitie privind rectificarea actului de deces

nr.11/2017

click
72 23.03.2018 Dispozitie   privind convocarea   sedintei ordinare a Consiliului  local al comunei Agapia din data  de 30.03.2018 click
73 23.03.2018 Dispozitie privind modificarea si completarea

Dispozitiei nr. 185 din 31.08.2016

click
74 23.03.2018 Dispozitie privind constituirea Comisiei de receptie  la terminarea lucrarilor la obiectivul “Extindere retele electrice de distributie publica, loc. Agapia, com.Agapia- zona PT1 Agapia, judetul Neamt click
75 23.03.2018 Dispozitie  privind constituirea Comisiei de receptie  la terminarea lucrarilor la obiectivul “Extindere  retele electrice de distributie publica, loc. Sacalusesti, com.Agapia- zona PT2 Sacalusesti, judetul Neamt, ” click
76 26.03.2018 Dispozitie privind desemnarea persoanelor responsabile  cu implementarea informatiilor prevazute in Protocolul- cadru de cooperare privind schimbul  de informatii, inregistrat sub nr. 3264/12.03.2018, la nivelul Comunei Agapia click
77 28.03.2018 Dispozitie modificarea dreptului de alocatie familiala de sustinere click
78 28.03.2018 Dispozitie modificarea dreptului de alocatie familiala de sustinere click
79 28.03.2018 Dispozitie privind acordarea dreptului de ajutor social click
80 02.04.2018 Dispozitie privind desemnarea domnului PANGA GHEORGHITA, SEF SVSU AGAPIA  ca reprezentant al Primariei comunei Agapia in Comisia mixta pentru verificarea   modului in care au fost salubrizate cursurile de apa, precum si realizarii  si intretinerii santurilor si rigolelor in localitati, pentru asigurarea sectiunilor de   scurgere a apelor mari la nivelul comunei Agapia click
81 01.04.2018 Dispozitie privind privind desemnarea reprezentantilor Primariei comnei Agapia in echipa tehnica pentru evidentierea locuintelor din satele Filioara si Varatec, racordate la reteaua de apa potabila si montarea apometrelor click
82 12.04.2018 Consiliului local al comunei Agapia Judetul Neamt, in data de 12 APRILIE 2018 click
83 20.04.2018 Dispozitie  privind convocarea  sedintei ordinare  a Consiliului local al comunei Agapia

Judetul Neamt, in data de  25 APRILIE 2018

click
84 20.04.2018 Dispozitie privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului GAIŢĂ MIHAI -MIRCEA click
85 26.04.2018 Dispozitie privind aducerea la cunostinta personalului

Primariei comunei Agapia a Raportului privind activitatea de audit public intern aferenta anului 2017 , a planului multianual de audit intern aferent perioadei

2018-2020 si a Planului anual de audit public intern aferent anului 2018

click

 

 

 

 

 

 

Sari la conținut