PROGRAM AUDIENŢE

PRIMAR

săptămânal, în ziua de MIERCURI, orele 9,00 – 12,00, pentru luarea la cunoştinţă şi soluţionarea problematicii referitoare la:

 • Activitatea instituţiilor şi serviciilor publice aflate sub autoritatea primăriei;
 • Administrarea domeniului public şi privat al comunei Agapia;
 • Execuţia bugetului comunei Doljeşti;
 • Aplicarea legilor fondului funciar;
 • Diverse alte probleme de interes public.
 • Toate celelalte probleme ale administraţiei locale care nu au fost rezolvate de cei care au atribuţii legale de a le realiza.

PROGRAM AUDIENŢE

VICEPRIMAR

săptămânal în ziua de LUNI, orele 9,00 – 12,00, pentru luarea la cunoştinţă şi soluţionarea problematicii referitoare la:

 • Implementarea strategiilor, prognozelor şi programelor de dezvoltare economico-socială;
 • Proiectele de organizare şi amenajare a teritoriului comunei, de dezvoltare urbanistică generală, autorizarea edificării construcţiilor;
 • Construcţia, întreţinerea şi modernizarea drumurilor, podurilor precum şi a întregii infrastructuri aparţinând căilor de comunicaţii de interes comunal;
 • Documentaţii pentru lucrări de investiţii;
 • Executarea şi recepţia investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii;
 • Diverse alte probleme de interes public;

PROGRAM AUDIENŢE

SECRETAR GENERAL

săptămânal în ziua de MARŢI, orele 9,00 – 12,00 pentru luarea la cunoştinţă şi soluţionarea problematicii referitoare la:

 • Asigurarea legaturii cu Consiliul local ;
 • Activităţile de stare civilă, autoritate tutelară, asistenţă socială, protecţia drepturilor copilului;
 • Eliberarea adeverinţelor, certificatelor şi a altor documente cu regim special;
 • Completarea şi evidenţa registrelor agricole;
 • Diverse alte probleme de interes public.
Sari la conținut