UDETUL NEAMT COMUNA DOLJESTI ANUNT In conformitate cu prevederile art.17 din Legea nr.52/2003,privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primarul Comunei Doljesti propune spre dezbatere publica textul complet al Regulamanetului serviciului de alimentare cu apa si canalizare și a anexelor acestuia, proiect ce urmeaza a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Comunei Doljesti. Textul complet al Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si canalizare și a anexelor acestuia a fost afisat la sediul propriu al Primariei Comunei Doljesti din strada Stefan cel Mare si Sfant nr.44 si publicat pe site-ul Primariei Comunei Doljesti www.primariadoljesti.ro,in data de 28.07.2016, conform procesului verbal nr.7124 din 28.07.2016. Persoanele interesate, asociatiile de afaceri, alte asociatii legal constituite pot trimite in scris propuneri,sugestii sau opinii cu valoarea de recomandare,cu privire la proiectul de act normativ,la sediul Primariei Comunei Doljesti-Registratura,respectiv in format electronic pe adresa de e-mail princomdoljesti@yahoo.com pana la data de 20.08.2016. PRIMARUL COMUNEI DOLJESTI SOICAN IOSIF Intocmit, Secretar, Cojocaru Mihaela Citeste anunt Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si canalizare și a anexele acestuia

» Proiect Regulament serviciu de alimentare cu apa si canalizare

Sari la conținut