ROMÂNIA JUDEŢUL NEAMŢ COMUNA DOLJEŞTI Str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.44 Tel.: (+04)0233/780514, 0233/780757, Fax(+04)0233/780514, 0233/780757 Nr. 2142 din 12.03.2015 ANUNŢ PRIVIND DESFĂŞURAREA EXAMENULUI/CONCURSULUI DE RECRUTARE DIN DATA DE 15.04.2015, ORA 10,00 In conformitate cu prevederile art.58 alin.(2) lit.b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), cu modificarile şi completarile ulterioare, precum si prevederile H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, Primăria comunei Doljeşti, judetul Neamţ organizeaza examen/concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Doljeşti, inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului registru agricol, cadastru, fond funciar. Data sustinerii examenului/concursului : – 15 aprilie 2015 – ora 1000 = proba scrisa – 17 aprilie 2015 – ora 1400 = interviul.

Sari la conținut